Profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas. Populiariausi

Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Kontaktai Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti Darbo rinkoje susiduria du kardinaliai skirtingi interesai: darbdaviams profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas gauti kuo didesnį pelną ir kuo mažiau mokėti darbuotojams už darbą; darbuotojams svarbu, kad darbo sąlygos ir gaunamas atlygis garantuotų jiems normalų, žmogišką gyvenimą.

Suprantama, kad resursai ir galia yra ne darbuotojų pusėje, o įstatymai ir institucijos savaime neužtikrina visų darbuotojų teisių ir negali užfiksuoti visų darbdavių daromų nusižengimų. Pavieniai savo interesus norintys ginti darbuotojai greit pasijunta bejėgiais, nes visiškai priklauso nuo darbdavio valios ir gali būti atleisti arba persekiojami darbe.

Todėl darbuotojams būtina organizuotis į profesines sąjungas, kad dėl bendro reikalo vieni kitus palaikydami galėtų atstovauti savo profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas ir sukurtų atsvarą galią turintiems darbdaviams.

Yra manančiųjų, jog darbuotojams pakanka susiburti ir pradėti kovą dėl kokio nors svarbaus dalyko, pvz. Jie  mano, kad nereikia kurti pastovios organizacijos, o prasidėjus kovai užtenka į ją įsitraukti. Tačiau patirtis rodo, jog nuolatinės organizacijos nebuvimas — priežastis kilti vis naujoms problemoms, o galingos profesinės sąjungos egzistavimas darbdaviui atima drąsą ir norą sukelti vis naujų problemų darbuotojams.

Be to, kai atsiranda sunkumų, dažniausiai jau būna per vėlu kurti profesinę sąjungą. Tai panašu į draudimo profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas vizitą name, kuris jau apimtas gaisro. Profesinė sąjunga yra nuolat veikianti darbuotojų įkurta ir valdoma demokratinė profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas, tai — vienintelis teisėtas, efektyviausias ir laiko patikrintas darbuotojų interesų gynimo instrumentas. Tikslai: apsaugoti narius darbe; siekti geresnių savo narių gyvenimo sąlygų; spręsti individualius ir kolektyvinius darbo ginčus; remti nukentėjusius darbo rinkoje savo narius; formuoti bendrą darbuotojų požiūrį į visuomenės problemas.

Tai yra vienintelis reikalavimas, jei steigiate profesinę sąjungą, kuri veiks darbdavio fizinio asmens, įmonės, įstaigos ar organizacijos, ar jų padalinio profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas. Steigiamajame susirinkime reikia patvirtinti įstatus profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas išsirinkti pirmininką, pavaduotojus, komitetą, viskas turi būti užfiksuojama protokolu.

Per 6 mėnesius nuo steigiamojo posėdžio profesinė sąjunga turi kreiptis į Registrų centrą ir įregistruoti profesinę sąjungą.

belluno darbas mažmeninės prekybos sistema pro ltda

Ne visada reikia profesinę sąjunga registruoti Registrų centre. Nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu veikiančios profesinių sąjungų organizacijos gali steigti savo padalinius. Tokiu atveju įstaigos ar įmonės darbuotojai turėtų kreiptis į šakinę organizaciją pagal ekonominės veiklos rūšį, kuri pagal savo įstatuose nustatytą tvarką padės įsteigti profesinę sąjungą. Profesinės sąjungos gali steigtis ir profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais, tačiau norint derėtis dėl kolektyvinių sutarčių reiktų jungtis į šakos profesinę sąjungą arba tokią sukurti.

Jos gali vesti derybas tiek dėl darbdavio lygmens, tiek dėl šakos  kolektyvinės sutarties. Vienos šakos darbuotojai turi daug bendrų reikalų, todėl susivienijus lengviau apginti grupinius interesus. Vienydama kelių įstaigų, bendrovių ar pramonės šakų darbuotojus tokia organizacija sugebės geriau atremti darbdavių profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas, organizuoti solidarumo akcijas ar teikti teisinę pagalbą nariams.

nerizikingų palūkanų akcijų pasirinkimo sandoriai poloniex api python

Nacionalinis profesinių sąjungų centras jungia šakos lygmeniu veikiančias profesines sąjungas. Jis derasi su valdžios institucijomis, dalyvauja priimant įstatymus ir daro įtaką darbo ir socialiniais klausimais aukščiausiu lygmeniu.

Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Profesinių sąjungų susivienijimai taip pat dalyvauja tarptautinių profesinių sąjungų susivienijimų veikloje, kurie teikia pasiūlymus Europos komisijai, ruošiant  europines direktyvas ar kitus teisės aktus.

Didžiausias profesinių sąjungų centras Lietuvoje yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, vienijanti 25 šakines organizacijas. NARYSTĖ Nuo profesinės sąjungos įregistravimo Registrų centre ar šakos lygmeniu veikiančioje profesinėje sąjungoje jos steigėjai tampa profesinės sąjungos nariais.

Jie turi pateikti prašymą darbdavio buhalterijai išskaičiuoti ir pervesti nario  mokestį profesinei sąjungai.

darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorių apskaita ar galiu pragyventi prekiaudamas dvejetainiais opcionais

Jeigu darbuotojai nenori, kad darbdavys žinotų apie dvejetainių parinkčių demonstracinės sąskaitos narystę, reikia pateikti prašymą profesinei sąjungai nario mokestį mokėti tiesiogiai jai.

Darbuotojai, norintieji tapti jau esamos profesinės sąjungos nariais, turi rašyti prašymą profesinei sąjungai tapti jos nariu ir jau minėtą prašymą dėl nario mokesčio išskaičiavimo.

Unsupported Browser

Narystė profesinėje sąjungoje pasibaigia pateikus raštišką prašymą išstoti iš organizacijos ir darbdavio buhalterijai — nebeišskaičiuoti nario mokesčio. Profesinės sąjungos nariais negali būti darbdavys arba jam atstovaujantys asmenys. Be šio principo neįmanoma pasiekti jokių rezultatų, o esant tvirtai vienybei — galima nuversti kalnus.

Todėl visų profesinių sąjungų tikslas — siekti šimtaprocentinės narystės. Kuo didesnis profesinės sąjungos narių procentas nuo bendro darbuotojų skaičiaus, tuo organizacija stipresnė.

Nepriklausomai nuo to, kokiu principu veikia profesinė sąjunga — įmonės ar įstaigos, šakos ar nacionaliniu lygmeniu, — visi jos nariai yra lygūs, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, pilietybės, lyties, pažiūrų, lytinės orientacijos, sugebėjimų ar profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas statuso. Profesinės sąjungos negali tapti uždarais klubais.

Jos turi būti atviros visiems darbuotojams, nes streiko atveju profesinės sąjungos atstumtus darbuotojus darbdavys gali panaudoti kaip streiklaužius. Tam, kad organizacija tarnautų savo narių interesams, ją ir turėtų kontroliuoti patys nariai.

Dalis profsąjungų prašo vetuoti joms nustatytus kriterijus siekiant nacionalinio statuso - LRT

Niekas geriau nei patys nariai negali nuspręsti, ką ir kaip turi daryti profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas sąjunga. Jei ji nori pasiekti savo tikslų, ji neturi leisti, kad jai nurodinėtų ar ją kontroliuotų išorinės jėgos: vyriausybė, darbdaviai, politinės partijos, religinės, visuomeninės ar kitokios organizacijos bei paskiri asmenys.

Kad ir kaip vyriausybė vertintų profesines sąjungas — gerai ar blogai, — tačiau visuomet ji rems galingų visuomeninių grupių interesus, visų pirma, — darbdavių. Jeigu vyriausybė ims kontroliuoti profesinių sąjungų veiklą bei politiką, jos ims atstovauti jau ne darbuotojams, o taps vyriausybės įrankiu. Dažniausiai tai — įmonės ar įstaigos profesinė sąjunga, ir jos tikslas — ne ginti darbuotojų interesus, o priešingai — neleisti susikurti tikrajai profesinei sąjungai.

Taip pat reikėtų atsispirti ir politinėms partijoms, kurios norėtų profesinę sąjungą kontroliuoti ar jai vadovauti. Mat iš esmės skiriasi abiejų šių institutų tikslai: profesinės sąjungos tikslas yra padėti nariams, o politinės partijos — gauti kuo didesnį visuomenės palaikymą ir ateiti į valdžią. Be abejo, profesinės sąjungos nariai gali pasirinkti, kokiai partijai ar religinei bendruomenei priklausyti, bet jie neturėtų primetinėti savo įsitikinimų profesinei sąjungai ir versti ją veikti ne pagal profsąjunginius principus.

Priimant sprendimus turi būti atstovaujama visų organizacijos narių grupių interesams, o nutarimus turi lemti daugumos narių valia. Profesinės sąjungos nariai turi gauti informaciją apie organizacijos principus ir struktūrą, kad galėtų kuo aktyviau dalyvauti formuojant profesinės sąjungos sprendimus. Visi profesinės sąjungos nariai privalo turėti lygias teises ir privilegijas, taip pat ir pareigas.

Visa profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas profesinės sąjungos reikalais ir veikla susijusi informacija turi būti prieinama nariams ir būti jų dėmesio centre. Profesinių sąjungų vadovai, atstovai, vadovaujamųjų organų nariai turėtų būti reguliariai renkami narių balsavimu ir būti jiems atskaitingi. Jie gali būti atšaukiami, jei jų veikla netenkina daugumos narių.

Dalis profsąjungų prašo vetuoti joms nustatytus kriterijus siekiant nacionalinio statuso BNS Mažesniųjų profsąjungų netenkina kriterijai, kuriuos turės atitikti profesinės sąjungos, siekiančios būti pripažintos kaip atstovaujančios nacionaliniu lygmeniu, norinčios dalyvauti nacionalinėse derybose ir pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, kad šis vetuotų praėjusią savaitę priimtas Darbo kodekso pataisas.

Niekada ir jokiomis sąlygomis asmenys į vadovaujančius profesinės sąjungos postus negali būti skiriami į pareigas vieno ar profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas asmenų. Savo prigimtimi profesinė sąjunga yra demokratinis institutas, nes kitu atveju nebūtų įmanomas jos ilgalaikis ir efektyvus veikimas bei nuolatinis atsinaujinimas. Profesinės sąjungos galia priklauso net tik nuo narių gausumo, bet ir nuo jų sąmoningumo bei aktyvumo. Tai reiškia, kad veiklios profesinės sąjungos rengia narių mokymus, kelia jų sąmoningumą ir kvalifikaciją.

Šiam darbui reikia lėšų, kaip ir kampanijoms pritraukti naujų narių. Be to, gerai dvejetainio pasirinkimo dienos apžvalga profesinės sąjungos yra pasirengusios netikėčiausioms aplinkybėms. Efektyviam darbuotojų teisių gynimui yra reikalingi teisininkai, ekspertai, tyrėjai, viešųjų ryšių specialistai ir kt.

Parašyta kovo 05 Švietimo, mokslo ir sporto viceministrei Jolantai Urbanovič Vadovaudamiesi darbo kodekso straipsnio 4 dalimi ir Švietimo šakos kolektyvinių derybų  posėdžio  protokolo    nutarimu, prisistatome  kolektyvinėms  deryboms  dėl vienos  Lietuvos  švietimo  ir  mokslo  šakos  kolektyvinės  sutarties  deleguojame  du  atstovus: Sigitą Vaitkevičių ir Astą Lapinskienę. Pridedame  reikalavimus naujai ruošiamai kolektyvinei sutarčiai: Didinti švietimo sistemos finansavimą iki 6 proc. BVP,  siekiant aukštesnės švietimo kokybės.

Kai profesinė sąjunga skelbia streiką, reikia ypač daug lėšų, kurios kaupiamos specialiuose fonduose daugelį mėnesių ir net metų. To padaryti neįmanoma, jei nariai mano, jog profesinei sąjungai mokami mokesčiai turi būti kuo mažesni.

Labai svarbu, kad profesinės sąjungos netaptų priklausomos nuo darbdavių, politinių partijų, kitų organizacijų, todėl didžioji dalis lėšų turi ateiti nario mokesčio pavidalu.

Neokorporatyvizmas

Profesinė sąjunga, kuri iš išorinių šaltinių gauna daugiau lėšų nei iš narių, ilgainiui tampa priklausoma nuo tų, kurie moka. Norint turėti bent kiek stipresnę profesinę sąjungą, nario  mokestis turėtų būti mažiausiai 1 proc.

  • Neokorporatyvizmas – Vikipedija
  • Jump to navigation Jump to search Neokorporatyvizmas, korporatyvizmas — terminas vartojamas siekiant atskirti šiuolaikinį korporatyvizmą nuo viduramžių ar nedemokratinio valdymo formų.

Procentinė mokesčio sistema yra pasiteisinusi, nes šiuo atveju mokesčių našta visiems nariams yra vienoda: tie, kurie uždirba daugiau, gali ir daugiau mokėti, uždirbantieji mažiau atitinkamai moka ir mažesnį nario mokestį. Prie darbuotojų judėjimo galima prisidėti  ir Valstybinei mokesčių inspekcijai parašius prašymą kasmet iki gegužės 1 d. Nuo m. Visiems profesinių sąjungų nariams reikia suprasti, kaip svarbu yra ne tik reguliariai mokėti nario mokestį, bet ir nuolat gauti informaciją, kaip lėšos yra panaudojamos.

Tačiau rinkimais narių veikla nesibaigia, jie turėtų stebėti išrinktuosius pareigūnus, kad į suvažiavimuose ir susirinkimuose priimtą organizacijos politiką nebūtų žvelgiama aplaidžiai.

Dalis profsąjungų prašo Nausėdos vetuoti joms nustatytus kriterijus siekiant nacionalinio statuso

Tačiau ne vien nuo lyderių priklauso organizacijos valdymas, daug labiau — nuo pačių narių. Jie privalo informuoti išrinktuosius apie savo bėdas bei problemas darbe ir, savo ruožtu, žinoti, ką daro ar ko nedaro išrinktieji vadovai.

Profesinės sąjungos nariai turi žinoti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžiakas yra profesinė sąjunga ir ką ji daro, o sąjungą valdantys organai pirmininkas, komitetas ar valdyba privalo nepamiršti, kam jie dirba.

Žinoma, pirmininkas turi turėti pakankamai galių, kad galėtų efektyviai veikti, tačiau profesinė sąjunga nėra tik pirmininkas. Kuo aktyvesni yra visi profesinės sąjungos nariai, tuo gyvybingesnė yra organizacija. Darbuotojai neįvertins profesinės sąjungos veiklos, jei patys joje aktyviai nedalyvaus, o bus tik pasyvūs stebėtojai. Pagaliau, net geriausias pirmininkas nesugebės pasiekti gerų rezultatų be aktyvios profesinės sąjungos narių paramos. Profesinė sąjunga — ne paslauga, kurią perki už nario mokestį, o priemonė kartu pasiekti tam tikrų tikslų.

Konkrečiai suformuluokite, ko norite pasiekti: tikslaus darbo laiko skaičiavimo, apmokamų viršvalandžių, reguliarios pertraukos ir pan.

Kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymas

Dažnai geriau pradėti nuo mažesnių dalykų, - labai svarbu yra pasiekti pirmąją pergalę, kuri suteiktų pasitikėjimo savimi. Aptarkite, kokiomis sąlygomis galėtumėte nusiliesti.

Reikalauti reiktų daugiau, nei realiai tikitės pasiekti, bus daugiau erdvės derybose. Prieš pradedant bet kokius veiksmus yra būtina turėti strategiją: dėl ko, kada ir ką darysite.

Visi sėkmingi darbuotojų kovos būdai yra grįsti vienybe, tarpusavio profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas ir gebėjimu atsikirsti.

Labai svarbu atidžiai atsirinkti, kokią informaciją pateiksite darbdaviui ir žiniasklaidai. Su pastarąja reikia bendrauti tuomet, kai darbdavys nesileidžia į kalbas ir ignoruoja jūsų reikalavimus.

Taip pat apsvarstykite visas galimas darbdavio reakcijas ir joms pasiruoškite. Reiktų susitarti, kas kalbės su darbdaviu ir žurnalistais. Streikas — yra įprastos darbo tvarkos nutraukimas darbuotojams susitarus be administracijos nurodymo.

Tačiau jį surengti laikantis visų procedūrų yra gana sudėtinga, tam reikalingi kompetentingi teisininkai ir profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas lėšos streikui nepavykus. Tačiau be streiko yra ir  kitų kovos taktikų, t. Jeigu jūsų darbdavys vis tiek negirdi, ir veiksmus reikia tęsti, nedarykite ilgų pertraukų tarp akcijų.

Po kiekvieno veiksmo naudinga aptarti, kas ir kaip įvyko, kad tai, kas nepasisekė, nesikartotų ateityje.

LAMPSS - Pradžia

Būkite pasirengę, jog darbdavys gali bandyti jus po vieną paveikti versdamas išstoti iš profesinės sąjungos. Eikite pas jį po kelis ir reikalaukite viską pateikti raštu. Savo reikalavimus išdėstykite raštu bei reikalaukite profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas atsakymo iš darbdavio tinka ir el. Darbo ginčų komisijai ar teismui galima pateikti ir slapta darytų garso įrašų, tačiau negalima piktnaudžiauti savo teisėmis, elgtis nesąžiningai, norint falsifikuoti įrodymus ar viešinti įrašą su įrodinėjimu nesusijusiais tikslais.

Taip, jei darbuotojų atstovavimas reikalingas darbdaviui tik dėl paukščiuko ataskaitose. Ne, jei darbuotojai nori realaus atstovavimo ir gynybos. Pareigą inicijuoti darbo tarybos steigimą turi darbdavys, kurio dispozicijoje yra daugiau nei 20 darbuotojų. Išrinkti darbo tarybų nariai dažnai net formaliai negali vykdyti jiems priskirtų funkcijų — atstovauti darbuotojams informavimo ir konsultavimo procese, nes darbdaviai juos verčia pasirašyti konfidencialumo sutartis.

Naudingi temos