Kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja

Dažniausiai užduodami klausimai - GPAIS

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo įforminimui PVM sąskaita faktūra taikomos taisyklės 1.

kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja

Šio Įstatymo reikalavimai dėl prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo PVM sąskaita faktūra taikomi tais atvejais, kai prekių tiekimas ir arba paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje. Komentaras 1. PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles nustato ta valstybė narė, kurioje yra vykdomas prekių tiekimas paslaugų teikimas.

kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja

PVM įstatyme nustatyti reikalavimai PVM sąskaitų faktūrų išrašymui taikomi prekių tiekimui ir arba paslaugų teikimui, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje Lietuvoje. Prekės yra išgabenamos iš Lietuvos už Europos Sąjungos teritorijos. Tiekiamos prekės išgabenamos iš Lietuvos į kitą valstybę narę binance coin prekės apmokestinamos taikant standartinį arba lengvatinį proc.

kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja

Kadangi šiuo atveju prekių tiekimo vieta yra laikoma Lietuva, todėl Lietuvos įmonė A PVM sąskaitas faktūras kitos valstybės apmokestinamajam asmeniui turi išrašyti vadovaudamasi PVM įstatymo nuostatomis dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo. Šios prekės siunčiamos paštu arba paties tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens transporto priemonėmis nugabenamos į Latviją.

Lietuvos įmonė A Latvijoje PVM mokėtoja neįsiregistravusi nes patiektų prekių vertė per kalendorinius metus neviršija Latvijoje nustatytos nuotolinei prekybai, tarkime latų, ribos. Todėl ši įmonė įsiregistruoja PVM mokėtoja Latvijoje ir parduodama Latvijos gyventojams minėtas prekes skaičiuoja Latvijoje nustatyto dydžio PVM, kurį deklaruoja ir moka į Latvijos biudžetą.

kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja

Šio Įstatymo reikalavimai dėl prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo PVM sąskaita faktūra taip pat taikomi, kai prekes ar paslaugas, kurių tiekimo teikimo vieta, remiantis nuostatomis, iš esmės tolygiomis šio Įstatymo nuostatoms, nustatančioms prekių tiekimo paslaugų teikimo vietą, yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų, tiekia teikia Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo ar užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį šalies teritorijoje.

Komentaras Pagal šios dalies nuostatas PVM įstatyme nustatyti reikalavimai sąskaitų faktūrų išrašymui taikomi ir tuo atveju, kai prekių tiekimo paslaugų teikimo vieta yra laikoma už ES teritorijos ribų, kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja prekes tiekia paslaugas teikia Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo ar užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį šalies teritorijoje Lietuvoje.

kurią trikampės prekybos sistemos dalį atstovauja

Naudingi temos