Patikrinkite sistemos profesinę sąjungą

Naujienos - Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga

Forumas Profesinė sąjunga supažindinta su Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkomis Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai LAASDPS buvo pristatyti Aplinkos ministerijos AM parengti tarpiniai aplinkos apsaugos valstybės kontrolės sistemos pertvarkymo rezultatai.

Pertvarkose numatoma naujovių, kurios galimai sumažintų aplinkosaugos sistemai keliamus perteklinius reikalavimus, užkirstų kelią skirtingai teisės aktų interpretacijai, sumažintų administracinio darbo pareigūnams.

patikrinkite sistemos profesinę sąjungą

Kaip pagrindinius pertvarkos privalumus LAASDPS įvardija centralizuotus mokymus pareigūnams ir ūkio subjektų kontrolę vykdančių pareigūnų konsultavimą. Profesinė sąjunga pritaria teisės aktų taikymui patikrinkite sistemos profesinę sąjungą vietos interpretacijai, vieningam kontrolės vykdymo principui, aiškiam aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų paskirstymui bei konsoliduojamoms bendrosioms administravimo funkcijoms.

patikrinkite sistemos profesinę sąjungą

Visų pirma, profesinę sąjungą neramina faktas, kad pertvarkos neapsieis be darbuotojų atleidimo. Profesinei sąjungai taip pat kol kas neaišku, kaip bus didinami darbuotojų atlyginimai ir kuriama motyvacinė sistema, kokie yra darbuotojų atrankos vertinimo kriterijai ir kaip bus vykdoma Valstybės analitinės kontrolės skyrių reorganizacija.

patikrinkite sistemos profesinę sąjungą

LAASDPS viliasi, kad aplinkos apsaugos pareigūnai neturės rūpintis darbo vietos išsaugojimu, o kylančios abejonės bus laiku išaiškintos. Planuojama sukurti vieną efektyviai dirbančią įstaigą — Aplinkos apsaugos departamentą, kuriam būtų priskirti keturi regioniniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje patikrinkite sistemos profesinę sąjungą Panevėžyje.

patikrinkite sistemos profesinę sąjungą

Šia pertvarka siekiama geresnio nusižengimų aplinkai išaiškinimo, tolygesnio darbo krūvių paskirstymo, geresnių inspektorių darbo sąlygų. Naujoje aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemoje būtų daug lengviau koordinuoti sudėtingus aplinkos procesus, sutelkti pareigūnų pajėgumus ir sumažinti naštą verslui.

Įvykdžius pertvarką bus sudarytos sąlygos didinti pareigūnų kompetencijas, nustatyti pažeidimus visos šalies ir tarpregioniniu mastu.

Smulkiau Paskelbta: 19 Liepa 17 Profesinių sąjungų įstatymo 16 straipsnis nurodo, kad profesinės sąjungos turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais. Skaityti čia.

Planuojamam steigti Aplinkos apsaugos departamentui vėliau būtų perduota miškų, saugomų teritorijų ir žemės gelmių išteklių naudojimo kontrolė.

Šiuo metu Aplinkos ministerijai pavaldūs yra aštuoni atskiri regioniniai departamentai ir likviduojama Valstybinės aplinkos apsaugos tarnyba.

Naudingi temos