Kalbos namų darbas

Lietuvių Kalbos Namų Darbas | graphicbox.lt
Kalbos klaidos ir jų taisymas.

Iš Praktinio lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos mokymo kurso skaitykloje atlikti šie pratimai: 2 psl. Durtuvas, stumtukas, griautis brautis, veržtisAprašymas Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai Kalbos norma yra kurioje nors visuomenėje pripažįstama kalbos faktų ir jų vartojimo būdų visuma.

kalbos namų darbas

Žvelgiant dabarties požiūriu ir sąvoką siaurinant, kalbos norma yra kalbininkų aprobuotas ir visuomenei teikiamas bendrinės kalbos reiškinys. Šis reiškinys gali būti bet kurio lygmens: tarimo, kirčiavimo, žodžių parinkimo ir vartojimo, darybos ir kaitybos, žodžių junginių ir sakinių sudarymo.

kalbos namų darbas

Visa tai surašyta į žodynus, gramatikas, kitus norminamuosius kalbos veikalus. Šitoks norminamųjų taisyklių nustatymas vadinamas kalbos norminimu, kitaip - kodifikavimu, kodifikacija. Tai svarbu bendrinei kalbai, nes, pavyzdžiui, tarmėse bendraujant normos susiklosto savaime. Žinoma, ir bendrinės kalbos normos nėra dirbtinai sudarytos: jos paremtos gyvosios kalbos taisyklėmis, kalbos namų darbas polinkiais.

kalbos namų darbas

Kai varžosi keli kalbos reiškiniai ir reikia spręsti, kurį jų laikyti norma, vadovaujamasi universaliu tikslingumo, kitaip - funkcinio arba visuomeninio tikslingumo - principu: renkamasi tai, ką vartoti tikslinga. Tačiau sprendžiant, ką vartoti tikslinga, ką atmesti, remiamasi tam tikrais kalbos norminimo kriterijais, kitaip - pagrindais.

Adomo Mickevičiaus poemos "Ponas Tadas" apžvalga. Lietuvių kalba, namų darbas 5 puslapiai Antano Škėmos romano "Balta drobulė" siužeto atpasakojimas. Lentelė: Dalis; Kas pasakoja? Kada, kur vyksta veiksmas?

Iš jų svarbiausias yra taisyklingumo su savo atšakomis grynumo ir sistemingumo; taip pat pastovumo, kitaip - vartosenos tradicijų; paplitimo gyvojoje kalboje, kitaip - dažnumo; tikslumo, kitaip - kalbos namų darbas glaustumo, kitaip - ekonomiškumo; stilistinės diferenciacijos, kitaip - funkcinės sklaidos. Yra dar skambumo, estetiškumo ir kitų - antraeilių - kriterijų pagrindų.

kalbos namų darbas

Ne visi kalbininkai sutaria dėl jų skaičiaus ir hierarchijos t. Iš to nedarytina išvada, jog kalbos normų nebūtina laikytis, nes atseit patys kalbininkai nesutaria. Tokių ginčų, nesutarimų būna ne tik kalbos reiškinius vertinant.

Kalbos taisyklingumo kriterijus reikalauja atsisakyti to, kas ne sava ypač kai turima savų pakaitų arba kas nesisteminga ar apskritai netaisyklinga. Kalbos taisyklingumo kriterijaus galima skirti dvi pagrindines atšakas - kalbos grynumo ir sistemingumo, kurias kai kas laiko savarankiškais norminimo pagrindais.

Labai svarbu kalbos grynumas.

kalbos namų darbas

Jei yra savų, skolintus dalykus atmetame. Nereikia svetimų žodžių, tarkim, ploščius vietoj lietpaltis arba apsiaustas; svetimų reikšmių, pavyzdžiui, rastis vietoj būti, svetimų žodžių darybos elementų, sakykim, damokėti vietoj primokėti arba žiemavoti vietoj žiemoti, skolintų sintaksinių konstrukcijų ir sakinio modelių, pavyzdžiui, groja ant akordeono vietoj groja akordeonu arba Susirinkome, kad pasitarti vietoj Susirinkome pasitarti.

Nepriimame ir to, kas pažeidžia kalbos sistemą.

kalbos namų darbas

Jei savus žodžius kirčiuojame.

Naudingi temos