Europos atviros prekybos strategija

europos atviros prekybos strategija

europos atviros prekybos strategija citi bitcoin prekyba

Rugsėjo 13 d. Iš tiesų Europa yra atvira verslui.

Europos Tarybos 2017-2023 m. strategija dėl negalios

Tačiau to paties ji tikisi ir iš kitų. Turime gauti tai, ką duodame.

Europos Vadovų taryba susitikimo išvadose prašo Europos Komisijos iki m. Joje turi būti apsvarstyti iššūkiai, su kuriais šiandien susiduria Europos pramonė, apžvelgiant visas atitinkamas politikos sritis. Kartu EVT atkreipė dėmesį į ES ekonominės bazės stiprinimo, ES bendrosios rinkos gilinimo ir stiprinimo bei kliūčių verslui šalinimo, skaitmeninės ekonomikos skatinimo, investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas didinimą. Taip pat atkreiptas dėmesys į sąžiningos konkurencijos bendrojoje rinkoje ir pasaulio mastu užtikrinimo, ekonomikos augimo ir konkurencingumo skatinimą, laisvos prekybos darbotvarkės, ES interesų apsaugos, visapusiško naudojimosi prekybos apsaugos priemonėmis ir viešųjų pirkimų taisyklėmis svarbą. Šiuo metu BusinessEurope rengia išsamią poziciją dėl Europos pramonės politikos strategijos.

Prekyba nėra abstraktus dalykas. Tai ir darbo vietos, ir naujos galimybės didelėms ir mažoms Europos įmonėms.

europos atviros prekybos strategija didelę tikėtiną prekybos sistemą

Kiekvienas papildomas iš eksporto uždirbtas milijardas eurų Europoje padeda sukurti 14 papildomų darbo vietų. Prekyba — tai mūsų standartų tiek socialinių ar aplinkos standartų, tiek duomenų apsaugos ar maisto saugos reikalavimų perdavimas kitiems. Siekdama, kad ES prekybos politika būtų pati skaidriausia ir įtraukiausia visame pasaulyje, Komisija nutarė sukurti grupę, kuri teiktų patarimus dėl ES prekybos susitarimų, ir nuo šios dienos viešai skelbti visus naujus pasiūlymus dėl derybų įgaliojimų.

Šiandien pateiktas ir pasiūlymo projektas dėl įgaliojimų pradėti derybas siekiant sukurti daugiašalį investicinių ginčų sprendimo teismą.

Planavimo dokumentai

Pagrindiniai aspektai: Pasiūlymas sukurti Europos tiesioginių užsienio investicijų atrankos sistemą. Juo siekiama užtikrinti, kad užsienio investicijos išliktų europos atviros prekybos strategija ES ekonomikos augimo šaltiniu ir kartu būtų apsaugoti svarbiausi ES interesai.

europos atviros prekybos strategija veikianti 60 sekundžių dvejetainių parinkčių strategija

Prie teisės akto pasiūlymo pridedamas tolesnių nedelsiant taikytinų priemonių rinkinys. Jos smulkiau aprašomos komunikate, kuriame išsamiai paaiškinama, kodėl toks tikrinimas strategiškai būtinas.

europos atviros prekybos strategija apskaičiuokite bollinger juostas excel

Rekomendacijos Tarybai pradėti derybas dėl prekybos susitarimų su Australija ir Naująja Zelandija. Šie susitarimai bus parengti pagal naujausius sėkmingus susitarimus su Kanada, Vietnamu, Singapūru, Japonija ir kitais ir jais bus siekiama išplėsti partnerių, įsipareigojusių taikyti pažangias pasaulinės prekybos taisykles, aljansą.

europos atviros prekybos strategija dvejetainis pasirinkimo valdytojas

Rekomendacija Tarybai pradėti derybas dėl daugiašalio investicinių ginčų sprendimo teismo sukūrimo. Šia svarbia pasaulinio valdymo naujove bus žengtas dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti skaidresnį, nuoseklesnį ir sąžiningą požiūrį į bendrovių skundų nagrinėjimą laikantis investicijų apsaugos susitarimų. Beprecedentis skaidrumas.

Europos Sąjunga ir jos prekybos partneriai

Paskelbusi įgaliojimų dėl dvišalių prekybos susitarimų su Australija ir Naująja Zelandija bei daugiašalio susitarimo dėl investicinių ginčų sprendimo projektus, Komisija nusprendė nuo šiol viešai europos atviros prekybos strategija visas savo rekomendacijas dėl prekybos susitarimų derybinių nurodymų  vadinamųjų derybų įgaliojimų.

Šie dokumentai bus kartu pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ir automatiškai nusiųsti visiems nacionaliniams parlamentams ir bus skelbiami, kad su jais galėtų susipažinti plačioji visuomenė.

Tai leis nuo pat pradžių pradėti plataus masto įtraukias diskusijas dėl planuojamo susitarimo. Komisija prašo valstybių narių užtikrinti, kad atitinkami nacionalinio ir regionų lygmenų suinteresuotieji subjektai kuo anksčiau pradėtų dalyvauti prekybos derybose.

Komisija pristato subalansuotos ir pažangios prekybos politikos iniciatyvas

ES prekybos susitarimų patariamosios grupės sukūrimas. Grupė padės Komisijai užmegzti ryšius su pilietine visuomene ir lengviau surinkti įvairias nuomones bei įžvalgas, kurias pateiks gausūs ir įvairūs suinteresuotieji subjektai, kaip antai profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, vartotojų asociacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

europos atviros prekybos strategija pasirinkimo strategijų kalendoriaus sklaida

Sukurdama šią grupę Komisija toliau siekia, kad prekybos politika būtų dar skaidresnė ir įtraukesnė. Pagrindiniai faktai Pasaulinė prekyba yra labai svarbi, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos konkurencingumą ir gerovę; Europos eksportas už jos ribų padeda išlaikyti daugiau kaip 30 milijonų darbo vietų.

Todėl pasauliniu mastu integruota ekonomika labai naudinga tiek didelėms ir mažosioms bei vidutinėms Europos bendrovėms, tiek Europos piliečiams, darbuotojams ir vartotojams. Šiandien skelbiamame komunikate ir penkiose iniciatyvose ketinama remtis šia strategija, atsižvelgiant į  m. Daugiau informacijos.

Forex strategija \

Naudingi temos