Diegti pasaulinę įvairovės strategiją

diegti pasaulinę įvairovės strategiją

Strategija Centro veiklos tikslai: vykdyti šalies ūkio, kultūros, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius ekologijos, botanikos, mikologijos, mikrobiologijos, virusologijos, zoologijos, parazitologijos, geomokslų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę socialinę, kultūrinę plėtrą; bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės socialinės, kultūrinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą; skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, taip pat socialinę ir ūkinę veiklą, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.

diegti pasaulinę įvairovės strategiją

Centro veiklos sritis: biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Centro veiklos rūšys: gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla ir su ja susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti.

diegti pasaulinę įvairovės strategiją

Naudingi temos